Privacy Policy

Wij nemen uw privacy zeer serieus en willen u graag informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verwerkte persoonlijke gegevens.

Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt bijvoorbeeld per e-mail of via ons contactformulier, verwerken wij uw gegevens met uw overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens.

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de volledige bescherming van persoonlijke gegevens die via onze website worden verwerkt, zoveel mogelijk te waarborgen. Houd er echter rekening mee dat datatransmissies via internet altijd beveiligingsrisico’s kunnen hebben waar we geen controle over hebben, en daarom kan absolute bescherming niet worden gegarandeerd in e-mailverkeer.

Naam en contactgegevens van de controleur:

Printpartners International B.V.
Anthonie van Leeuwenhoekweg 36/B14
2408 AN, Alphen aan den Rijn

E-mail: info@myamazingcat.nl
Web: www.myamazingcat.nl

Gegevensbeveiliging
We gebruiken de veelgebruikte SSL-methode (Secure Socket Layer) bij het bezoek aan de website, in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Over het algemeen is dit een 256-bits codering. Of een enkele pagina van onze website is gecodeerd, wordt aangegeven door de gesloten weergave van de sleutel of vergrendelingspictogram in de statusbalk van uw browser. We nemen ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

Persoonlijke gegevens
Op grond van artikel 4, nr. 1 GDPR, zijn persoonlijke gegevens alle informatie met betrekking tot een gedentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd die, direct of indirect, in het bijzonder door associatie met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer speciale kenmerken, de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden gedentificeerd.

Persoonlijke gegevens zijn daarom alle gegevens die persoonlijk voor u beschikbaar zijn, bijvoorbeeld. Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of IP-adres.

Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens en de aard en het doel van hun gebruik

1. Bezoek aan onze website
Wanneer u onze website bezoekt, verzendt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt verzameld zonder uw tussenkomst en opgeslagen tot automatische verwijdering:

– IP-adres van de aanvragende computer,
– datum en tijd van toegang,
– naam en URL van het opgehaalde bestand,
– website van waaruit toegang wordt verkregen (verwijzende URL),
– De gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

De boven genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

– zorgen voor een vlotte verbinding van de website,
– zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
– Evaluatie van systeemveiligheid en stabiliteit ook
– voor verdere administratieve doeleinden.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. f GDPR. Ons legitieme belang volgt uit de bovengenoemde gegevensverzamelingsdoelen. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies over u te trekken.

Daarnaast gebruiken we cookies en tools van derden bij het bezoeken van onze website. Zie hieronder in dit privacybeleid voor meer informatie.

2. Contactformulier / verzenden van een e-mail
Voor vragen van welke aard dan ook, bieden wij u de mogelijkheid om bijvoorbeeld contact met ons opnemen via een formulier op onze website of per e-mail. Wanneer u het contactformulier gebruikt, moet u ons een geldig e-mailadres en uw naam verstrekken, zodat we weten van wie de aanvraag is en om deze te beantwoorden. De gegevensverwerking met het doel contact met ons op te nemen is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. een GDPR op basis van uw vrijwillig verleende toestemming. Uw gegevens worden uitsluitend door ons opgeslagen en gebruikt voor de verwerking van de contactpersoon. De persoonlijke gegevens die u vrijwillig hebt verzonden, worden geblokkeerd of verwijderd nadat het verzoek is voltooid. Er vindt een blokkering plaats als uw aanvraag definitief is verwerkt en er legale opslagverplichtingen bestaan. Als uw contactpersoon gericht is op het sluiten van een contract, dan is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van artikel 6 par. 1 lit. b GDPR (verwerking van contractuele relaties).

3. Klantregistratie / registratie
Hier verwerken en gebruiken we de gegevens die vrijwillig in formulieren worden ingevoerd en aan ons worden doorgegeven. Dit zijn bijvoorbeeld de naam, het adres en andere contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres, een gebruikersnaam en wachtwoord (artikel 6 (1) (1) (b) GDPR voor de uitvoering van contractuele relaties).

4. Bestellingen in de online winkel
Persoonlijke gegevens worden door ons verzameld als u ons deze informatie vrijwillig verstrekt met het oog op het uitvoeren van een contract of het openen van een klantenaccount. Dit zijn bijvoorbeeld naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens worden door ons gebruikt en opgeslagen voor de uitvoering van het contract en de levering van uw bestelling (artikel 6 (1) (1) (b) GDPR voor de uitvoering van contractuele relaties).

5. Bestellingen verwerken
Om uw online winkelbestellingen te kunnen verwerken en af te leveren, geven we de nodige gegevens door aan het leveringsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, bijvoorbeeld naam en afleveradres (artikel 6, lid 1, (1) (b) GDPR voor de uitvoering van contractuele relaties ). Bovendien kan uw e-mailadres worden doorgestuurd naar de leverancier. U ontvangt dan een e-mail om de volgservice te gebruiken en om te weten wanneer uw pakket arriveert. De gegevens die op deze manier worden doorgegeven, mogen door de ontvanger alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van zijn taak. Elk ander gebruik van de informatie is niet toegestaan.

6. Registratie en verzending van de nieuwsbrief
Indien, op grond van artikel 6 lid 1, zin 1 verlicht. een GDPR heeft uitdrukkelijk ingestemd en zich geregistreerd voor onze nieuwsbrief verzending (double-opt-in procedure), wij gebruiken uw e-mailadres en alle andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt om u regelmatig nieuwsbrieven te sturen. Voor de ontvangst van de nieuwsbrief is de vermelding van uw e-mailadres voldoende. De uitschrijving is op elk moment mogelijk, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. U kunt ons op elk moment een e-mail sturen om u af te melden. De gegevens worden vervolgens verwijderd en niet langer gebruikt voor de distributie van de nieuwsbrief.

Mailchimp van de aanbieder The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, wordt gebruikt als nieuwsbrief software. Uw gegevens worden verzonden in de software van The Rocket Science Group, LLC. The Rocket Science Group, LLC mag uw gegevens niet verkopen en gebruiken voor andere doeleinden dan het versturen van nieuwsbrieven.

Meer informatie over Mailchimp is hier te vinden.

De gegevens verwerkt door The Rocket Science Group, LLC zijn voor de doeleinden vermeld om onze legitieme belangen te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f GDPR vereist.

Betaalmethode

1. Betaling via PayPal
Voor betaling via de betalingsdienstaanbieder PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” via PayPal, zullen wij uw betalingsgegevens overmaken naar PayPal (Europa) S. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna te noemen “PayPal”), verder (artikel 6, lid 1, punt 1, onder b), GDPR voor de uitvoering van contractuele betrekkingen). PayPal reserveert zichzelf voor de betaalmethodes creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” via PayPal voor het uitvoeren van een kredietcontrole. Het resultaat van de kredietcontrole van de statistische kans op wanbetaling wordt door PayPal gebruikt om te beslissen over de voorziening van de respectieve betaalmethode. De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van de credit rating, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van scorewaarden omvat, onder andere, adresgegevens. Voor verdere gegevensbeschermingsinformatie ook over kredietcontroles door PayPal, raadpleeg het privacybeleid van PayPal:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Openbaarmaking van gegevens

Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden vindt niet plaats. We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als:

– U bent uw volgens artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. een GDPR heeft hier expliciet toestemming voor gegeven
– dit volgens artikel 6 lid 1 zin 1 lit. b GDPR is vereist voor de afwikkeling van contractuele relaties met u.
– in het geval dat openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, is verlicht. c GDPR is ook een wettelijke verplichting
– openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f GDPR is vereist en er is geen reden om aan te nemen dat u een groot belang heeft bij het niet bekendmaken van uw gegevens.

Cookies
We gebruiken cookies op onze site. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch maakt en die op uw apparaat worden opgeslagen (laptop, tablet, smartphone, enz.) wanneer u onze site bezoekt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In de cookie-informatie wordt opgeslagen, elk resulterend in verbinding met de specifieke gebruikte terminal. Dit betekent echter niet dat we ons onmiddellijk bewust zijn van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken.

We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u de afzonderlijke pagina’s op onze website al hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze pagina.

Om de bruikbaarheid te verbeteren, gebruiken we bovendien tijdelijke cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen gedurende een bepaalde periode (maximaal twee jaar). Als u onze site opnieuw bezoekt om onze diensten te gebruiken, zal deze automatisch herkennen dat u al bij ons bent geweest en, voor Bijvoorbeeld welke ingangen en instellingen u hebt ingevoerd om ze niet opnieuw in te voeren.

Daarnaast gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met het oog op het optimaliseren van ons aanbod (zie hieronder). Deze cookies worden ook automatisch verwijderd na een bepaalde tijd (maximaal twee jaar).

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn voor de doeleinden die worden vermeld om onze legitieme belangen en de belangen van derden te beschermen overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f GDPR vereist. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een hint wordt weergegeven voordat een nieuwe cookie wordt gemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Gebruik van sociale media, online marketing, webanalyse en volgservices, evenals tools van andere serviceproviders

De technologien en maatregelen die door ons in het volgende worden gebruikt, zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f GDPR op basis van onze legitieme belangen. Met de maatregelen en de bijbehorende statistische registratie en evaluatie van het gebruik van onze website, willen we zorgen voor een op behoeften gebaseerd ontwerp en voortdurende optimalisatie van onze website en optimale marketing van onze website en bereik. De beschreven gegevensverwerkingsbewerkingen kunnen van acc. Artikel 6 (1) lit. F. GDPR bestaat ook op basis van de legitieme belangen van de individuele providers (bijvoorbeeld in het weergeven van gepersonaliseerde advertenties of om andere gebruikers van sociale netwerken te informeren over uw activiteiten op onze website).

1. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, met inbegrip van de functionele Universal Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ( “Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. Via Universal Analytics kan ook meerdere apparaten (bv. Een tablet, PC of laptop) activiteiten geanalyseerd op onze sites door een pseudoniem toekennen van een gebruikersnaam. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het kader van de activering van IPAnonymisierung op deze website, zal uw IP-adres worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden van de browser plug-in beschikbaar op de volgende link en installeer: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Als alternatief kunt u de verwerking van gegevens door Google voorkomen door te klikken op de volgende link: Klik hier uit de Google Analytics meting te worden uitgesloten.

Google is gecertificeerd voor het Amerikaans-Amerikaanse privacybeschermingsverdrag “Privacy Shield”.

2. Google Double-Click
We gebruiken DoubleClick van Google op onze website, een service van Google Inc. (“Google”). DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die voor u relevant zijn. Het controleert welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke advertenties zijn bekeken. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Met behulp van de DoubleClick-cookie kunnen Google en zijn partnersites advertenties weergeven op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. Bovendien kunt u het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en met betrekking tot uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door de browser-add-on te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link https://tools.google. com / dlpage / gaoptout? hl = DE en installeer. U kunt het gebruik van cookies door Google ook uitschakelen door naar de pagina http://www.google.com/privacy/ads te gaan en op de knop ‘opt-out’ te klikken. U kunt ook de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative bezoeken op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Ga voor meer informatie over de voorwaarden van Google naar http://www.google.com/intl/en/privacy.

Google is gecertificeerd voor het Amerikaans-Amerikaanse privacybeschermingsverdrag “Privacy Shield”.

3. Facebook
Op onze website, zogenaamde sociale plugins ( “Plugins”) het sociale netwerk Facebook gebruikt (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ( “Facebook”). Een overzicht van de Facebook-plugins en hun uiterlijk kan hier worden gevonden: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Facebook naar uw browser verzonden en in de pagina gentegreerd. Door deze integratie, ontvangt Facebook de informatie die uw browser de betreffende pagina van onze website toegang heeft gehad, zelfs als u niet beschikt over een Facebook-profiel hebt of gewoon niet aangemeld bij Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt vanuit uw browser rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw Facebook-profiel. Als u bijvoorbeeld met de plug-ins werkt, klikt u op de knop “Vind ik leuk” of laat een opmerking achter, deze informatie wordt ook rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie zal ook worden gepubliceerd op uw Facebook-profiel B. weergegeven aan uw Facebook-vrienden. Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks koppelt aan uw Facebook-profiel, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt ook bezwaar maken tegen het toekomstige laden van de Facebook-plug-ins en dus de hierboven beschreven gegevensverwerkingsbewerkingen met invoegtoepassingen voor uw browser, bijvoorbeeld met de script blocker “NoScript” (http://noscript.net/).

Facebook is gecertificeerd voor de Amerikaans-Amerikaanse privacyconventie “Privacy Shield”.

Het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, en uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

4. Facebook Connect
Op onze site kunt u door een klant account aan te maken of aan te melden door middel van de sociale plugins “Facebook Connect” van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ( “Facebook”) , wordt gebruikt als onderdeel van de zogeheten single sign-on-technologie als u een Facebook-profiel hebt.

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Facebook naar uw browser verzonden en in de pagina gentegreerd. Door deze integratie, ontvangt Facebook de informatie die uw browser de betreffende pagina van onze website toegang heeft
gehad, zelfs als u niet beschikt over een Facebook-profiel hebt of gewoon niet aangemeld bij Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt vanuit uw browser rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw Facebook-profiel.

Door “Facebook Connect” op onze website te gebruiken, hebt u de mogelijkheid om u aan te melden of te registreren op onze website met behulp van uw Facebook-gebruikersgegevens. Alleen als je voorafgaand aan de registratie na een passende nota over de uitwisseling van gegevens met Facebook uw uitdrukkelijke toestemming verleend (art. 6 lid. 1 item a GDPR), krijgen we bij gebruik van “Facebook Connect” van Facebook, afhankelijk van hoe u Uw persoonlijke privacy-instellingen zijn gemaakt op Facebook, de algemene publieke informatie die beschikbaar is in hun profiel (bijv. Gebruikersnaam, naam, profielfoto, leeftijd, geslacht). Bij het verlenen van toestemming via Facebook, kan het ook leiden tot een overdracht van uw profielfoto’s, de gebruikers-ID’s van uw vrienden en vrienden, zelfs als deze informatie is gemarkeerd in uw instellingen op Facebook als “public”. De door Facebook verzonden gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt om een klantaccount aan te maken met de nodige gegevens (titel, naam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum). Op basis van uw toestemming kunnen gegevens (bijvoorbeeld informatie over uw browse- of koopgedrag) worden verzonden naar uw Facebook-profiel.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks koppelt aan uw Facebook-profiel, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt ook bezwaar maken tegen het toekomstige laden van de Facebook-plug-ins en dus de hierboven beschreven gegevensverwerkingsbewerkingen met invoegtoepassingen voor uw browser, bijvoorbeeld met de script blocker “NoScript” (http://noscript.net/).

Facebook is gecertificeerd voor de Amerikaans-Amerikaanse privacyconventie “Privacy Shield”.

Het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, en uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

5. Twitter
Op onze website plug-ins van het sociale netwerk Twitter gentegreerd (Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Onze website is zo geconfigureerd dat een directe verbinding tussen uw browser en de Twitter-servers zullen alleen worden vastgesteld wanneer u klikt op een Twitter-plugin en niet al automatisch wanneer u onze website bezoekt. Gegevens worden dus pas naar Twitter verzonden als u op een plug-in klikt en deze opzettelijk “activeert”. Door op de Twitter-plug-in te klikken, worden de webpagina’s die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en gedeeld met andere gebruikers. Deze gegevens worden ook verzonden naar Twitter. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter ontvangen. Zie het Twitter-privacybeleid op https://twitter.com/privacy voor meer informatie. Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan ons Twitter-account koppelt, klik dan niet op de Twitter-plug-in.

Twitter is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese privacyovereenkomst “Privacyschild”.

6. Google+
Op onze website plug-ins van het sociale netwerk Google+ betrokken zijn, is een dienst van Google Inc. Onze website is geconfigureerd, zodat een directe verbinding tussen uw browser en de Google + server treedt pas in werking wanneer u op een Google + plugin en niet automatisch zodra u onze website bezoekt. De gegevens worden dus niet doorgegeven aan Google wanneer u klikt op een plug-en dus “activeren” dit bewust. Als u op de Google + knop klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Google+ account, kan Google in staat zijn om toe te wijzen uw gebruikersaccount u terecht op onze website. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van de website geen kennis van de inhoud van de verstrekte gegevens en gebruik ze via Google. Voor meer informatie en instellingen vindt u in het privacybeleid van Google+ onder http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Als u niet wilt dat Google+ kunt toewijzen aan onze site om uw Google + -Nutzerkonto te bezoeken, gelieve klik niet op de Google + plug-ins of kunt u uit uw Google + user account inloggen uit.

Google is gecertificeerd voor het Amerikaans-Amerikaanse privacybeschermingsverdrag “Privacy Shield”.

7. XING
Deze website maakt gebruik van de “XING Share Button” van het sociale medianetwerk XING (XING AG, Gnsemarkt 43, 20354 Hamburg, Duitsland). Onze website is zo geconfigureerd dat een directe verbinding tussen uw browser en de XING-server niet tot stand wordt gebracht totdat u op een XING-plug-in klikt en niet automatisch wanneer u onze website bezoekt. Gegevens worden dus niet overgedragen naar XING totdat u op een plug-in klikt en deze bewust “activeert”. XING slaat geen persoonlijke gegevens over u op door deze website te bellen. XING slaat met name geen IP-adressen op. Er is ook geen evaluatie van uw gebruiksgedrag door het gebruik van cookies in verband met de “XING Share-knop”. De actuele gegevensbeschermingsinformatie op de “XING Share-knop” en aanvullende informatie is te vinden op deze website: https://dev.xing.com/plugins/share_button/privacy_policy

8. Pinterest
We gebruiken ook de knop “pin it” op het sociale medianetwerk Pinterest (Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, VS). Onze website is zo geconfigureerd dat een directe verbinding tussen uw browser en de Pinterest-server pas wordt gemaakt als u op een Pinterest-plug-in klikt en niet automatisch wanneer u onze website bezoekt. Dus gegevens worden pas overgedragen aan Pinterest als je op een plug-in klikt en deze bewust “activeert”. Als u op de Pinterest-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Pinterest-account, kan Pinterest uw bezoek aan onze website mogelijk koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Pinterest. Zie het Pinterest-privacybeleid op http://pinterest.com/about/privacy/ voor meer informatie en instellingsopties. Als u niet wilt dat Pinterest uw bezoek aan onze website associeert met uw Pinterest-gebruikersaccount, klik dan niet op de Pinterest-plug-ins of log uit van uw Pinterest-gebruikersaccount.

Pinterest is gecertificeerd volgens het Amerikaans-Amerikaanse privacybeschermingsverdrag “Privacy Shield”.

9. Instagram
We gebruiken ook de knop van de dienst Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA)). Onze website is zo geconfigureerd dat een directe verbinding tussen uw browser en de Instagram server treedt pas in werking wanneer u klikt op een Instagram plugin en niet al automatisch wanneer u onze website bezoekt. Dus gegevens worden pas naar Instagram verzonden als je op een plug-in klikt en deze bewust “activeert”. Wanneer u op de Instagram-knop terwijl u bent aangemeld bij uw Instagram-account Instagram kan mogelijk toewijzen jouw account terecht op onze website. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van de website geen kennis van de inhoud van de verstrekte gegevens en gebruik ze door middel van Instagram. Meer informatie en instellingsopties zijn te vinden in het privacybeleid van Instagram op https://help.instagram.com/. Als u niet wilt dat Instagram kunt toewijzen uw Instagram account terecht op onze website, dan kunt u klik niet op de Instagram plugins of alstublieft uit uw Instagram account in te loggen.

Instagram is gecertificeerd voor de Amerikaans-Amerikaanse privacyovereenkomst “Privacy Shield”.

10. YouTube
Onze site maakt gebruik van de Youtube inbedding functie voor de weergave en het afspelen van video die door “Youtube” die behoren tot de Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ( “Google”) behoort. Hier wordt de uitgebreide privacymodus gebruikt, die volgens de provider informatieopslag van gebruikersinformatie alleen bij het afspelen van de / de video in beweging is. Wanneer het afspelen van ingesloten YouTube-video’s begint, gebruikt YouTube cookies om informatie te verzamelen over gebruikersgedrag. Volgens Youtube omvatten deze onder meer het opnemen van videostatistieken, het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en het voorkomen van misbruik. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als je niet aan je profiel op YouTube wilt worden gekoppeld, moet je uitloggen bij Google voordat je de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen en u moet worden doorverwezen naar YouTube om ze te gebruiken.

Raadpleeg voor meer informatie over gegevensbescherming op “YouTube” het privacybeleid van de provider op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy.

Google is gecertificeerd voor het Amerikaans-Amerikaanse privacybeschermingsverdrag “Privacy Shield”.

Verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

Wij verwerken en bewaren alleen persoonlijke gegevens voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken (bijvoorbeeld door een zakelijke transactie) of die overeenkomt met een wettelijke opslag / bewaartermijn. Als het doel van de opslag wordt weggelaten of als een wettelijke opslag- / bewaarperiode verloopt, worden de persoonlijke gegevens door ons verwijderd. Indien wettelijke opslag / opslag verplichtingen als we bijvoorbeeld uw bestelling correct blijven verwerken of als u vervolgens uw verzoek voltooit, beperken we de verwerking bijvoorbeeld door uw gegevens te blokkeren. Voor zover dwingende commercile en fiscale bewaartermijnen moeten worden nageleefd, kan de duur van de opslag van bepaalde gegevens maximaal tien jaar bedragen.

Betrokken rechten

U als betrokken persoon (en) heeft het recht:

– om informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt in overeenstemming met artikel 15 GDPR. In het bijzonder, kunt u informatie over de verwerking doeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorien ontvangers aan wie uw gegevens zijn bekend gemaakt of de geplande opslag tijd, het bestaan van een recht om te corrigeren, verwijderen of beperken de verwerking of tegenspraak, het bestaan van de te verstrekken het recht op beroep, de oorsprong van hun gegevens, indien deze niet werden verzameld bij ons, maar ook de vraag van het bestaan van een mogelijk geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en eventueel zinvolle informatie over de details;

– in overeenstemming met artikel 16 GDPR, onmiddellijk de correctie eisen van onjuiste of ingevulde persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;

– volgens art 17 verwijdering GDPR uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te vragen, tenzij de verwerking van hun recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van Juridische claims zijn vereist;

– volgens art 18 GDPR het beperken van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen, op voorwaarde dat de juistheid van de gegevens die door u wordt betwist, de verwerking ervan onwettig is, maar je weigert te annuleren en we de gegevens niet meer nodig hebben, maar die voor de oprichting, Oefening of verdediging van juridische claims of u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;

– in overeenstemming met artikel 20 GDPR, om uw persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt in een gestructureerd, standaard en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;

– op grond van artikel 7, lid 3 GDPR, om uw eens gegeven toestemming aan ons op elk moment in te trekken. Als gevolg hiervan mogen we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming niet voortzetten voor de toekomst en

– een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 AVG. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of ons hoofdkantoor.

Herroepingsrecht
Als uw persoonlijke gegevens gebaseerd zijn op legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f GDPR worden verwerkt, heb je de mogelijkheid om, overeenkomstig art. 21 insert GDPR verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover dat er redenen zijn,

voortvloeiend uit uw specifieke situatie of de oppositie gericht tegen direct mail. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat door ons wordt gemplementeerd zonder een specifieke situatie te specificeren.

Als u uw recht op intrekking of bezwaar wilt uitoefenen, stuur ons dan een e-mail.

Als u uw recht op bezwaar uitoefent, stoppen we met de verwerking van de betreffende gegevens. Verdere verwerking is gereserveerd, maar als we zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor een verwerking die hun belangen en rechten zwaarder wegen dan kan aantonen, of als de verwerking van de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims wordt gebruikt.

Up-to-date en wijziging van deze toelichting op de gegevensbescherming

Dit privacybeleid is momenteel geldig. Omdat onze website en biedt meer dan of als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving, kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen. De huidige verklaring met betrekking tot gegevensbescherming kan altijd worden geopend en afgedrukt op onze website.